سه‌شنبه, 5 بهمن 1400
  • ساعت : ۸:۲۵:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ 
ریاست دانشگاه از پردیس دانشگاه بازدید كرد
دکتر صیادی " ریاست دانشگاه" از پروژه در حال احداث پردیس دانشگاه بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، دکتر صیادی " ریاست دانشگاه" از پروژه در حال احداث پردیس دانشگاه بازدید کرد

براساس این گزارش دکتر شهرام صیادی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز در مورد اهداف و وظایف پردیس دانشگاه و فعالیتهای صورت گرفته و توسعه آن توضیحاتی دادند و بر راه اندازی و تجهیز دانشکده ها نیز تأکید نمودند.

در ادامه روند بازدید گزارشی ازسوی دکتر شهروز یزدانی معاون آموزشی دانشگاه و دکتر محسن اعرابی رئیس دانشکده پزشکی در خصوص امکانات، فضاهای دانشجویی و رفاهی پردیس دانشگاه، با توجه به شرایط موجود و برنامه های زمان بندی پیش روی پروژه های ساخت ارائه شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0