سه‌شنبه, 5 بهمن 1400
  • ساعت : ۱۰:۴۵:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ 
  • کد خبر : ۸۲۹۶۷
فیلم های آموزشی

آموزش تزریق انسولین (قسمت اول)

آموزش تزریق انسولین (قسمت دوم)

هایپوگلاسمی و نحوه مدیریت آن

آموزش چک قند خون با گلوکومتر

خانم دکتر کرمانیان-بخش عملی نورو آناتومی

خانم دکتر قائم پناه-اینتوبیشن (قسمت اول)

خانم دکتر قائم پناه-اینتوبیشن (قسمت دوم)

خانم دکتر قائم پناه-اینتوبیشن (قسمت سوم)

خانم دکتر پروری-برش های عرضی مغز (قسمت اول)

خانم دکتر پروری-برش های عرضی مغز (قسمت دوم)

خانم دکتر پروری-برش های عرضی مغز (قسمت سوم)

خانم دکتر پروری-برش های عرضی مغز (قسمت چهارم)

خانم دکتر صدری-اسپری های آسم (قسمت اول)

خانم دکتر صدری-اسپری های آسم (قسمت دوم)

خانم دکتر صدری-اسپری های آسم (قسمت سوم)

خانم دکتر وکیلی-سونداژسوپاپولیک

آقای دکتر منتظر لطف الهی-LP (قسمت اول)

آقای دکتر منتظر لطف الهی-LP (قسمت دوم)

خانم آقاخانی-آموزش رگ گیری (قسمت اول)

خانم آقاخانی-آموزش رگ گیری (قسمت دوم)

آقای دکتر باغبانان-اصول تغذیه در دوران کروناویروس (قسمت اول)

آقای دکتر باغبانان-اصول تغذیه در دوران کروناویروس (قسمت دوم)

آقای دکتر باغبانان-اصول تغذیه در دوران کروناویروس (قسمت سوم)

آقای دکتر باغبانان-اصول تغذیه در دوران کروناویروس (قسمت چهارم)

خانم دکتر رمضانی-معاینات نورولوژیک از ابتدا تا انتها(قسمت اول)

خانم دکتر رمضانی-معاینات نورولوژیک از ابتدا تا انتها(قسمت دوم)

خانم دکتر رمضانی-معاینات نورولوژیک از ابتدا تا انتها(قسمت سوم)

خانم دکتر زمانی-اخذ APG

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۶

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0