فرم نظرسنجی
  مشخصات فردی
  نام و نام خانوادگی :  
  وضعیت شغلی :  
  مقطع تحصیلی :  
  سوالات
  1- میزان رضایت از کتاب های فارسی (از لحاظ به روز بودن، تعداد و مناسب بودن)  
  2- میزان رضایت از کتاب های لاتین (از لحاظ به روز بودن، تعداد و مناسب بودن)  
  3- میزان رضایت از دسترس پذیری پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی  
  4- میزان رضایت از آموزش شیوه استفاده از منابع (بصورت پمفلت یا حضوری)  
  5- رضایتمندی از سیستم قفسه باز کتابخانه  
  6- میزان رضایت از مهارت و اطلاعات شغلی کتابداران کتابخانه ؟  
  7- از همكاري كاركنان كتابخانه رضايت داريد؟   
  8- تا چه اندازه خدمات ارائه شده در کتابخانه رضایت شما را فراهم کرده است؟  
  9- میزان رضایت از فضای کتابخانه و نور   
  10- میزان رضایت از وضعیت سرمایش و گرمایش و تهویه   
  11- میزان رضایت از مناسب بودن ساعات کاری کتابخانه   
  12- میزان رضایت از فضای ساکت و آرام برای مطالعه   
  13- دسترسی به لیست تازه های کتاب (از طریق وب سایت و یا در محل کتابخانه)          
  14- میزان رضایت از پایگاههای اطلاعاتی آنلاین (شامل کتاب ها، ژورنالها و ... مشترک دانشگاه)  
  ثبت نظر

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0